AS CARREIRAS DE ORIENTACIÓN

Un mapa, un compás e unha aventura no monte disfrutando da natureza

AS CARREIRAS DE ORIENTACIÓN

Un mapa, un compás e unha aventura no monte disfrutando da natureza

AS CARREIRAS DE ORIENTACIÓN

Un mapa, un compás e unha aventura no monte disfrutando da natureza

AS CARREIRAS DE ORIENTACIÓN

Un mapa, un compás e unha aventura no monte disfrutando da natureza

AS CARREIRAS DE ORIENTACIÓN

Un mapa, un compás e unha aventura no monte disfrutando da natureza

17 abril 2016

QUE SON AS CARREIRAS DE ORIENTACIÓN?

Unha carreira de orientación é unha actividade cronometrada na que o participante realiza un percorrido pasando por unha serie de controis sinalados nun mapa con circuliños. Pode axudarse dun compás.
Percorrido polo sur do Monte Pedroso
A carreira comeza nun lugar que aparece no mapa marcado cun triángulo e remata na zona sinalada con dous círculos concéntricos.
O esquema é o seguinte:

Esquemna dunha carreira de orientación

Nos puntos de control hai unha baliza cun aparato electrónico que rexistra o paso do corredor por ese lugar. A baliza está colocada nun elemento que o corredor pode coñecer mirando a tarxeta de descripción de controis.

Descripción de controis

Na columna cuarta figura o elemento no que se atopa a baliza. A continuación podes ver unha relación de símbolos de elementos así como o seu significado.


Símbolos cos que se representan os elementos nos que figuran os puntos de control


Aquí tes un vídeo publicado pola FEDO con máis información